Your slogan here

پکیج ایران رادیاتور

پکیج ایران رادیاتور چیست؟
پکیج ایران رادیاتور امروزه از پرفروش ترین محصولات گرمایشی در تاسیسات می باشد و با توجه به اینکه آپارتمان ها امروزه دارای فضای کمی هستند و این پکیج فضای کمی را اشغال می کند دارای محبوبیت فراوانی می باشد، ولی در هنگام نصب این محصول حتما باید به یاد داشته باشید که لوله دودکش پکیج را به درستی نصب کنید زیرا درست نصب نشدن این لوله باعث ورود گاز مونواکسید کرین به داخل خانه و در نتیجه گرفتن جان انسان ها خواهد شد.
موتورخانه مرکزی با داشتن بخش مجزا در ساختمان و امکان نصب آن در در فاصله طولانی از واحد های موردنظر در ساختمان دارای خطر کمی می باشد و می توان با خیال آسوده و ایمنی بیشتر از آن استفاده کرد.  https://shofazhiran.com/product/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1/